REALIZACJE

Elewacja spalarni śmieci w Norwegii, wykonana z w całości z ram aluminiowych o wymiarach 3m x 6m.

Maszyny dla przemysłu

DOFINANSOWANIE 4.2 RPO WL 2014-2020

Nr RPLU.04.02.00-06-0037/17