Wyposażenie myjni

Posiadamy w sprzedaży uchwyty do dywaników oraz barierki do ich montażu, trzepaki, śmietniki, dyspensery na ręczniki papierowe. Wykonamy pożądane detale w/g projektu.

DOFINANSOWANIE 4.2 RPO WL 2014-2020

Nr RPLU.04.02.00-06-0037/17